Današnji trendovi zdravog načina života, koja uključuju prehranu kao jedanu od

najznačajnijih elemenata ponašanja prema svom zdravlju, nažalost zanemaruju divljač

na tanjuru i to u najmanju ruku iz samog neznanja ili nekih drugih pobuda. Dakle

divljač je kvalitetna namirnica sa niskim nivom kolesterola, niske kalorične vrijednosti

i poželjnog masnokiselinskog sastava(omega-3 masnih kiselina). Za razliku od pitomih,

divljač je netretirana steroidima i raznim hormonima. Značajno je to i lako razumljivo

da se prehranjuje u prirodi sa raznim začinskim biljem, travom a i raznim kukcima.

Meso divljači je veoma hranjivo i uglavnom nemasno, lako je probavljivo i zato se

preporuča djeci, starijim ili bolesnim osobama.

Ukoliko vam paše masniji obrok, jer divlja perad jesu aromatičniji , ali i suhiji obrok

od domačih peradi, jednostavno isto rješavate tako da dodajete masnoću , najčešće

nadjevom ili oblaganjem slanine .

Od pernate divljači kod nas su zastupljene jarebica, šljuka, prepelica divlja

pataka, divlja guska i fazan. Fazan sigurno spada u jednu posebnu kategoriju,

najčešće zbog raskošnog perja i po nekima najukusnijeg mesa.

Kada razdjeljujemo meso peradi po djelovima,

prvo bi naveli najmesnatiji dio koji se nalazi

na prsima, koji je nešto svijetlije boje od crnog

mesa koje se nalazi na prvom i drugom dijelu

noge i nazivamo ih batak i but. Crno meso više

je mišićavo i kao takvo za razliku od prsnog

masnije, tako imamo i razliku od peradi koja

dugo lete i njihovo meso je uvijek tamnije od

peradi koje su više “hodačice”.

Meso divljih ptica u kuhinji se priprema kao

i ono od peradi, nezaboravljujući da je divljač

uvijek jačeg okusa (aromatičnije)